Konferencja Naukowa Mozaika współczesnego świata arabskiego @ Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, Kraków [od 26 do 27 maja]

Konferencja Naukowa Mozaika współczesnego świata arabskiego


274
26 - 27
maja
10:00 - 17:00

 Strona wydarzenia
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ
ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków
Mozaika współczesnego świata arabskiego
The Mosaic of the Contemporary Arab World

Serdecznie zapraszamy na drugi dzień konferencji przeznaczony dla studentów i doktorantów zainteresowanych tematyką bliskowschodnią.
Pierwszego dnia (26.05.2017) wystąpią eksperci zajmujący się szeroko pojętym światem arabskim.

Świat arabski znajduje się w okresie przejściowym. Naruszenie starego porządku, pojawienie się rozległych stref konfliktu, słabnąca dominacja polityczna i gospodarcza świata zachodniego oraz aktywizacja aktorów regionalnych powodują, że współczesna sytuacja regionu w wielu obszarach wydaje się być enigmatyczna i płynna.

Organizowana przez Bliskowschodnie Koło Naukowe UJ oraz Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ konferencja ma na celu umożliwienie rozważań i dyskusji nad obecną kondycją państw, społeczeństw i kultury arabskiej w różnorodnych wymiarach wraz z ich perspektywami rozwojowymi.

Będzie ona okazją do refleksji nad regionalną i międzynarodową dynamiką i percepcją rozgrywających się na naszych oczach konfliktów zbrojnych, a także nad ich politycznymi i społecznymi skutkami. Chcemy zastanowić się nad zagadnieniem stabilności i przyszłości systemów politycznych i struktur społecznych na Bliskim Wschodzie. Zapytać przy tym o międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka i stan procesów demokratyzacyjnych w wymiarze regionalnym. Jednocześnie naszą uwagę kierujemy na czynnik religijny, stawiając zasadnicze pytanie, czy uzyska on większy niż dziś wpływ na dalszy rozwój wydarzeń? Interesują nas także globalne i lokalne trendy pojawiające się w kulturze, szczególnie popularnej, Orientu i jej odrębność od innych kultur.

Konferencja została pomyślana jako platforma, na której spotkają się badacze regionu reprezentujący różne perspektywy badawcze. Mamy nadzieję, że pozwoli to w lepszy sposób opisać tytułową mozaikowość świata arabskiego.

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy naukowców zainteresowanych następującymi zagadnieniami badawczymi:

— Wpływ dynamiki regionalnej i międzynarodowej na konflikty zbrojne w regionie Bliskiego Wschodu; wieloaspektowe skutki konfliktów na Bliskim Wschodzie; rola instytucji politycznych i społecznych (lokalnych, regionalnych i światowych) w ich łagodzeniu; obraz wojen bliskowschodnich w zachodnich i arabskich mediach.

— Współczesna kondycja państw arabskich oraz sił społecznych i trendów ideologicznych w świecie arabskim; demokratyzacja i prawa człowieka.

— Polityczna i społeczna siła religii w państwach arabskich (religia a struktury państwowe, integrująca i dezintegrująca rola religii, prawo rodzinne w islamie, procesy sekularyzacyjne i radykalizacja religijna).

— Globalne trendy kulturowe i współczesna kultura arabska (wątki arabskie w kulturze globalnej, glokalizacja w kulturze popularnej, tendencje antyokcydentalistyczne, reklama i wizerunek w świecie arabskim, kultura ludowa).

Rada Naukowa
prof. Reem Bassiouney
prof. dr hab. Janusz Danecki
prof. dr hab. Marek Dziekan
prof. dr hab. Adam Jelonek
prof. dr hab. Przemysław Turek

Informacje praktyczne i najważniejsze terminy

Abstrakty

Prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych wraz z abstraktami (200-250 słów) na adres e-mail: [email protected] Preferowane będą abstrakty i wystąpienia w języku angielskim.

drive.google.com/file/d/0B_j75OkOeQWTeFIzeVdRSGtIMUE/view?usp=sharing

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów: 1 marca 2017r.

Informacja o przyjęciu zgłoszenia zostanie rozesłana do 19 marca 2017 r.

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna dla studentów i doktorantów wynosi 50 PLN. Obejmuje wyżywienie (bufet kawowy, catering obiadowy) oraz materiały konferencyjne.

Ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej: 2 kwietnia 2017r.

Publikacja

Teksty referatów, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w anglojęzycznej publikacji zbiorowej. W ramach opłaty zapewniamy egzemplarz wydanej publikacji.

Uwaga: Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo kwalifikowania tekstów referatów do publikacji w procesie recenzji.

Ostateczny termin przysłania tekstów referatów: 31 lipca 2017 r.

Gdzie: Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, s.0.49, ul. Gronostajowa 3, Kraków
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ:

Szkoła zimowa - Japonia 2018
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Krakowie :

DRUGA Połówka
Nowa Psychologia
David Guetta @Kraków, Poland
TAURON Arena Kraków
Depeche Mode Official Event, Tauron Arena Kraków, 7.02.2018
TAURON Arena Kraków
Zimowa Randka, 17.12
Pub Podkowa
Msza Święta o dobrego męża o dobrą żonę
Kościół Św Szczepana w Krakowie
Hip Hop Festival Kraków
Klub Studio
Masza i Niedźwiedź na lodzie
TAURON Arena Kraków
Jessie Ware: 4.03.2018 Kraków, Tauron Arena Kraków
TAURON Arena Kraków
Stypendia - UEK
Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Musical Metro
TAURON Arena Kraków