27 pierwiastków i inne - Marcin Janusz @ Shefter Gallery, Kraków [25 maja]

27 pierwiastków i inne - Marcin Janusz


292
25
maja
19:00 - 22:00

 Strona wydarzenia
Shefter Gallery
ul. Jabłonowskich 6, 31-114 Kraków, Poland
/ please scroll down for the English version /
Wystawa Marcina Janusza «27 pierwiastków i inne» jest abstrakcyjnym studium nad ciałem. Ciałem oglądanym od wewnątrz, najpierw jako zbiór organów, potem tkanek, komórek, związków chemicznych, pierwiastków. Co więcej ciało u Marcina Janusza jest ciałem zawsze zainfekowanym, przekształcającym się i mutującym. Jest poddawane, wedle platońskiej idei pharmakonu, działaniem substancji, która truje i leczy jednocześnie. Istnieje pomiędzy tym, co śmiertelne a witalne. Dając nieustanne przekraczanie, stwarzanie siebie na nowo, poszukiwanie granic tego, co ludzkie i naturalne. To chemiczne czy wręcz alchemiczne badanie odbywa się za pomocą technik wykraczających poza tradyc...yjne rozumienie malarskości. Farby, silikony, żywice, kawałki kryształów, areograf i obiekty tworzą niemalże namacalne śliny, spermy, żółcie, soki i inne wydzieliny ciała. To prywatny mikroskop artysty. Świat pod nim widziany pozornie nęci intensywnymi kolorami, atrakcyjnością formy. Oglądany jeszcze bliżej objawia to, co obrzydliwe. «27 pierwiastków i inne» Marcina Janusza to więc wystawa w niezwykły sposób łącząca i krążąca pomiędzy pozornie odległymi rejonami estetycznymi. Jest abjektalna i kampowa jednocześnie. Taka jaką mógłby być nowy, posthumonaidalny człowiek. Byt odrażająco piękny, pięknie odrażający.
kurator: Kamil Kuitkowski
— — — — — Marcin Janusz’s exhibition, «27 elements and others», is an abstract study of the body. A body seen from within, first as a collection of organs, then as tissues, cells, chemical compounds, elements. Moreover, the body in Marcin Janusz is always infected, transforming and mutating. It is subject, according to the Platonian concept of the pharmakon, to the operation of a substance that poisons and heals it simultaneously. It exists between the mortal and the vital. Effecting an incessant transgression, a self-re-creation, a quest for the limits of the human and the natural. The chemical, or even alchemical exploration is undertaken with the help of techniques that go beyond the traditional understanding of the matter of painting. Paints, silicons, resins, pieces of crystal, an airbrush and objects create almost palpable spits, sperms, biles, juices, and other bodily excretions. It is the artist’s private microscope. The world seen under is ostensibly seductive with its intense colors, its attractiveness of form. Seen in close-up, it reveals the repulsive. Marcin Janusz’s «27 elements and others» is thus an exhibition which, in its extraordinary manner, connects and revolves around apparently remote aesthetic regions. It is simultaneously abject and camp. Not unlike the new, post-humanoid human might be. A being of repugnant beauty, beautifully repugnant.
curator: Kamil Kuitkowski
o artyście / about artist:
Marcin Janusz – (ur. 1991) artysta wizualny. W 2013r. ukończył studia licencjackie na kierunku Ratownictwo Medyczne Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ. Jego wystawy indywidualne to m.in. «90% soku, 10% cukru», Galeria Labirynt | Plaza w Lublinie (2018) oraz «Lukier po wierzchu», Księgarnia | Wystawa w Krakowie (2016). Brał udział w projektach i wystawach zbiorowych m.in. “Ten Guys In One Car”, Sesama Gallery, Yogyakarta (2017), “Pink TV Show” w ramach Antwerp Art Weekend 2017, Antwerpia (2017), “Wróble ćwierkają pro grecku”, centrum kulturalne Thrialida, Ateny (2016). W roku 2017 i 2018 został finalistą konkursu Artystyczna Podróż Hestii.
/
Marcin Janusz – (b. 1991) is visual artist. In 2013, he received his bachelors degree in emergency medicine from the Jagiellonian University Medical College Faculty of Health Sciences. His individual exhibitions include: «90% juice, 10% sugar», Labirynt Gallery | Plaza, Lublin (2018); «Surface Icing», Księgarnia | Wystawa, Kraków (2018). He participated in projects and group exhibitions e.g. «Ten Guys in One Car», Sesama Gallery, Yogyakarta (2017); «Pink TV Show» during Antwerp Art Weekend 2017, Antwerp (2017); «Sparrows Are Chirping in Greek», Thrialida cultural centre, Athens (2016). In 2017 and 2018, he was a finalist of the Hestia Artistic Journey Competition.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Krakowie :

Przechodzę na czerwonym!
Miasto Kraków
Lenny Kravitz w Polsce!
Arena Kraków
Pearl Jam w Polsce!
Arena Kraków
Festiwal Kolorów w Krakowie 2018!
Centrum Sportu Parkowa - Stadion Korona Kraków
Kraków Live Festival 2018 - official
Polish Aviation Museum
Iron Maiden Official Event, Tauron Arena Kraków, 27.07- SOLD OUT
TAURON Arena Kraków
Mała Lingua prezentuje swojego Smoka w Wielkiej Paradzie Smoków
Mała Lingua Kraków Prądnik Biały i Czerwony
Pearl Jam Official Event, Tauron Arena Kraków, 03.07.2018
TAURON Arena Kraków
Lenny Kravitz Official Event, Tauron Arena Kraków, 08.06.2018
TAURON Arena Kraków
Noc Kupały!
Krakus Mound